Köpvillkor

Här följer Mäster Inredning & Byggnadsvårds köpvillkor för dig som är konsument och som genomför en beställning och därmed köper en produkt via webbplatsen.

Allmänt

Du som handlar som privatperson behöver vara över 16 år, om du är under 16 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa.

Mäster kan när som helst ändra dess villkor, men de villkor som du godkände för ditt köp gäller alltid det köpet. Ändringar framgår av senast publicerad version av köpevillkoren på webbplatsen. Ändringar träder ikraft från det att du har accepterat villkoren, i samband med att du genomför ett nytt köp.

Avtal och beställning

För att kunna genomföra ett köp via webbplatsen måste du acceptera villkoren.

Efter mottagen beställning skickar Mäster så snart som möjligt en orderbekräftelse till dig via e-post som bekräftar beställningen. Avtal om köp ingås först när Mäster skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelsen.

Mäster förbehåller sig rätten att neka en beställning, t ex om du har angivit felaktiga uppgifter eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.

Observera att Mäster inte restnoterar produkt som är tillfälligt slut. Sådan produkt behöver beställas om på nytt vid annat tillfälle.

Produktinformation

Mäster reserverar sig för slutförsäljning av produkt samt eventuella bild- eller skrivfel på webbplatsen. Mäster har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på webbplatsen.

Bilder på webbplatsen som visar produkt ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. Mäster ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part.

Innehållet på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Mäster.

Priser och betalning

Vid beställningen gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på webbplatsen, om annat inte har avtalats. Alla priser är angivna i SEK och inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen samt i orderbekräftelsen.

Mäster strävar efter att webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Mäster reserverar sig dock för att webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer Mäster meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.

Du kan betala för ditt köp genom betalningsalternativ och enligt de separata betalningsvillkor som anges på webbplatsen. Mäster förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

Mäster kan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter. För produkt som omfattas av sådana erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella erbjudandet eller så långt lagret räcker.

Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av erbjudandet, ska dessa villkor gälla för den produkt som tidigare omfattades av erbjudandet.

Leverans

Mäster skickar leveranser med DHL, antingen till närmaste DHL Servicepoint (detta fraktsätt är det billigaste och också det fraktsätt som oftast är valt automatiskt när du lägger din beställning) eller med DHL Home Delivery som levererar med avisering till din hemadress (detta fraktsätt kan du välja om du hellre vill ha hemleverans). Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. * Fraktfritt vid beställning av varor för minst 1.500 kr gäller för DHL Servicepoint, 3.500 kr för DHL Home Delivery med hemleverans. För skrymmande och paket som väger mer än 20 kg debiteras frakt som meddelas vid varje aktuellt beställningstillfälle.

Mäster förbehåller sig rätten att samleverera flera beställningar, om flera beställningar har gjorts.

Innan leverans sker med DHL Servicepoint, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska avhämtas. Du ansvarar för att du löser ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. Innan leverans sker med DHL Home Delivery, kommer du att motta en avisering om tidpunkt för leverans. För outlösta beställningar har vi rätt att ta ut en avgift på 350 kr för vår hanteringskostnad av beställningen samt för returfrakten till oss.

Den förväntade leveranstiden framgår av webbplatsen och kommer visas för dig under beställningsprocessen. Leveranstider är ungefärliga och avvikelser kan ske. Om din beställning är försenad, kommer du att få ett meddelande om detta.

Vänta med att boka hantverkare, inhandla tillbehör eller liknande innan du har mottagit och kontrollerat produkten.

Observera att vissa produkter måste avhämtas i Mästers butik på Kapellgatan 4 i Arboga. För de produkter som måste avhämtas i Mästers butik framgår detta på webbplatsen och visas för dig under beställningsprocessen. Observera även att avhämtning av produkt måste ske inom 7 dagar från den dag då köpet genomförs.

Ångerrätt för privatpersoner

Vid köp av produkt från webbplatsen har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela Mäster inom 14 dagar från det att du har tagit emot beställningen. Observera att om du ångrar ett köp och vill returnera produkten, måste du först hämta ut leveransen och därefter returnera produkten enligt nedan.

Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd. Om produkten och förpackningen hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa egenskaper eller funktion, har Mäster rätt att göra ett avdrag som motsvarar produktens värdeminskning på det belopp som Mäster ska återbetala dig.

Observera att vissa produkter inte omfattas av ångerrätten, t ex produkt som är specialbeställd/kundanpassad (emaljskylt, textilsladd m m), produkt som är beställningsvara (tapeter m m), bruten färg eller produkt som snabbt kan försämras eller bli för gammal.

Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Mäster, innan ångerfristen har löpt ut. Meddelandet bör innehålla ditt namn, din adress, ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilken produkt du ångrar.

Produkten ska skickas i hel och ren originalförpackning utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 7 dagar efter den dag du meddelat Mäster om att du ångrat dig. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka produkt innan denna sjudagarsperiod löpt ut. Du ska själv betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot den till dess att Mäster tar emot den. Mäster rekommenderar därför att produkten skickas väl emballerad med spårbar försändelse. Mäster löser inte ut någon produkt som returneras mot postförskott eller efterkrav.

Om du ångrar ditt köp kommer Mäster betala tillbaka betalningen från dig, även fraktkostnaden (men då räknas inte extra leveranskostnad till följd av att du valt något annat leveranssätt än den Mäster erbjuder som standard). Återbetalningen kommer ske senast 14 dagar från och med den dag Mäster fått tillbaka produkten från dig. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen.

Garanti

För de produkter som omfattas av garanti, framgår garantitid och övriga villkor för att du ska kunna göra garantin gällande i anslutning till respektive produktbeskrivning på webbplatsen.

För att kunna göra gällande garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto och följesedel medfölja reklamationen.

Reklamation för privatpersoner

Vid beställning via webbplatsen har du rätt att reklamera din produkt. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakt Mäster så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

Mäster rekommenderar att du undersöker produkten när du tar emot den och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna.

När du returnerar en felaktig produkt till Mäster på den adress som anges på webbplatsen, ansvarar du för den returnerade produktens skick från det att du tagit emot den till det att Mäster tar emot den. Mäster rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Mäster löser inte ut någon produkt som returneras mot postförskott eller efterkrav.

När Mäster har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig, kommer Mäster ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att Mäster byter ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om Mäster bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan Mäster istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att Mäster har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att Mäster i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

Force majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför Mästers kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida så att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, ska detta utgöra grund till att Mäster befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Tillämplig lag och tvister

Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta Mästers kundtjänst.

Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vid eventuellt tvist följer Mäster ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning.

Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.