Spik & Skruv

En spik är värd att bocka sig för

Spikarna i ett gammalt hus är hantverksprodukter, tappar man en tar man upp den, har en blivit böjd rätar man ut den. Spikar i en kasserad bräda drar man ut och tar vara på. På modernt bygge är det inte alls så. Där är en tappad spik förlorad. På den gamla tiden, då hantverket hade sina regler och traditioner, var en spik dyr i inköp och användes med sparsamhet. I timmerhusets stomme användes inga spikar alls.

Till brädpanelen nöjde man sig med en spik i brädans mitt. Fast det var inte bara av sparsamhet. Med spiken i brädans mitt kan träet röra sig utan problem åt båda hållen. Fäster man brädan med fler spikar uppstår spänningar och den kan spricka på mitten. (Det var också viktigt att vända brädan rätt. Kärnsidan ska vara utåt.) Läkten ska också fästas med bara en spik i mitten av samma orsak.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.